top of page

กติกาการแทงและราคาจ่ายหวยนักษัตร LTOBET

กติกาหวยนักษัตร LTOBET

  • ออกผลรางวัล 88 รอบต่อวัน

  • ออกผลทุก 15 นาที

  • เปิดให้แทงรอบที่ 1 เวลา 05:00

  • ออกผลรอบที่ 1 เวลา 06:00 รอบสุดท้ายรอบที่88 เวลา 03:45

 

การยิงเลขหวยนักษัตร

1. สมาชิกที่เดิมพันในรอบนั้นๆครบ 100 จะมีสิทธิเลือกนักษัตรนำโชคได้ (แทนค่านักษัตรด้วยตัวเลข 1-12 ในตารางด้านล่าง

2. เมื่อสมาชิกทำการเลือกนักษัตรแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในรอบนั้นๆ

3. นักษัตรที่เลือกสามารถนำไปยิงเลขนักษัตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ยิงนักษัตรเดิมเท่านั้น จะเปลี่ยนนักษัตรไม่ได้ในรอบนั้นๆ)

4. สมาชิกยิงเลขนักษัตรได้ลำดับที่ 12 จะมีรางวัลให้ตามกำหนด

ตัวอย่าง แทงครบ 100 รอบที่ 1 คุณเลือกนักษัตรมะโรง คุณจะยิงนักษัตรมะโรงตลอดรอบที่ 1 จนกว่าจะหมดเวลา (ในรอบถัดไปต้องเลือกใหม่)

 

การออกรางวัลหวยนักษัตร

1. นำนักษัตรนำโชคที่สมาชิก ส่งเข้ามาทั้งหมดมาบวกกัน

2. นำผลรวมที่ได้ มาลบกับลำดับที่ 12

3. นำผลลัพธ์จากข้อ2 มาออกเป็นผลรางวัลดังนี้

    3a. ออกเป็น ผลตัวเลขสองหลักสุดท้าย (เลขหน้า เลขหลัง)

    3b. ออกเป็น ผลรางวัลนักษัตร ใช้ลำดับนักษัตรจากผลของตัวเลขสองหลัก(3a) [ตัวอย่าง ผลลัพธ์เลขสองหลัก(3a)คือ 32 ก็จะใช้นักษัตรจากลำดับที่32 ในรอบปัจจุบันมาออกผลรางวัล]

    3c. กรณี ผลเลขสองหลัก(3a) ออกผลเป็น 00 จะนำนักษัตรลำดับที่ 100 มาออกผลรางวัล

วิธีแทงหวยนักษัตร

แทงหวยนักษัตร สามารถเลือกแทงได้ 4 รูปแบบ คือ 1.เลือกแทงเฉพาะนักษัตร 2.เลือกแทงนักษัตรคู่กับเลขหน้า 3.เลือกแทงนักษัตรคู่กับเลขหลัง 4.เลือกแทงนักษัตรคู่กับเลขทั้งสองหลัก นั้นจะมีการจ่ายดังนี้

อัตราการจ่าย หวยนักษัตร

ประเภท                 อัตราการจ่าย

นักษัตร                          10 บาท

นักษัตร+เลขหลัง       100 บาท

นักษัตร+เลขหน้า        100 บาท

นักษัตร+เลข2หลัก  1000 บาท

วิธีดูผลหวยนักษัตร1080.jpg
bottom of page